een adequate dienstverlening in verschillende disciplines


Wij leveren een
uitstekende juridische kwaliteit
tegen een betaalbaar tarief.

Hoe wij werken

Wilt u een juridische kwestie aan ons voorleggen? Dan beginnen we met een gesprek. We maken kennis met elkaar en bespreken uw zaak.

In iedere zaak communiceren we open en eerlijk over uw kansen en mogelijkheden. We maken een eerste inschatting van uw zaak en bespreken hoe we uw zaak kunnen behandelen.

Zolang uw zaak in behandeling is, heeft u op belangrijke momenten altijd een persoonlijk en direct contact met uw advocaat waarbij gestreefd wordt naar een vlotte en begrijpelijke communicatie.

Maar hoe dan ook: onze uitdaging is voor u het best haalbare resultaat te boeken tegen aanvaarbare kosten.

Erelonen en tarieven

Voor een eerste raadpleging van ca. een half uur betaalt u € 25,00. Geen cent meer. En goede raad loont: een korte eerste bespreking kan u op het rechte spoor zetten en u veel zorgen sparen.

Bij de opstart van een dossier is het moeilijk om exact te zeggen hoeveel de kosten en erelonen zullen bedragen. De uren werktijd dewelke uw zaak in beslag neemt is daarbij immers de doorslaggevende factor, dewelke nooit op voorhand exact in te schatten is.

Toch zullen wij u zo exact mogelijk inlichten omtrent de financiële gevolgen van uw zaak. De erelonen en kosten worden vooraf besproken en worden vastgelegd in een ereloonovereenkomst.

Voor de berekening van het ereloon kunnen er verschillende methodes gevolgd worden:

 • Uurtarief:

  Lenaerts Advocaten hanteert een basisuurtarief van € 110,00/u. Dit basisuurtarief kan verhoogd of verlaagd worden in functie van de moeilijkheidsgraad, het belang van de zaak of de hoogdringendheid van de prestatie. Het toepasselijk tarief wordt bij aanvang van het dossier afgesproken en in een overeenkomst vastgelegd.

 • Procentuele vergoeding:

  Aan de grondslag van deze berekening liggen de waardebepaling en het bereikte resultaat.

Naast de erelonen worden volgende kantoorkosten aangerekend:

 • Opening dossier (eenmalig forfait): € 50,00
 • Dactylografie: € 11,00 per pagina
 • Kosten uitgaande e-mail: € 6,00
 • Fotokopies en drukwerk per pagina: € 0,40
 • Verplaatsingen per km: € 0,65
 • Supplementaire kosten (vertaling, etc.): reële kostprijs

De gerechtskosten worden doorgerekend aan de werkelijke kostprijs of rechtstreeks voor betaling aangeboden aan de cliënt.

U wordt steeds geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen in de zaak, die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke afrekening van erelonen en kosten. Opdat u uw betalingen beter zou kunnen spreiden werken wij met provisies. Die betaalt u naarmate prestaties in uw zaak worden geleverd. Zo kan u het financiële verloop van uw dossier opvolgen en evalueren.

Op de diensten van een advocaat moet vanaf 1 januari 2014 21% B.T.W. worden betaald.

Informatieplicht dienstenwet

U vertrouwt uw dossier toe aan één van de advocaten van ons kantoor (adres, fax, telefoongegevens en e-mail op http://www.lenaertsadvocaten.be). Lenaerts advocaten is als associatie een burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 3680 Maaseik, Prinsenhoflaan 4, BTW BE 0888.278.884, RPR Antwerpen afdeling Tongeren betreft een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

De beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten is verzekerd bij Vanbreda Risk & Benefits, met zetel te 2140 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 297 op grond van een door de Orde van Vlaamse Balies afgesloten groepspolis bij Amlin Europe. Kopie van voormelde polis kan bij ons kantoor op eenvoudig verzoek worden opgevraagd en verkregen.

Onze advocaten zijn ingeschreven aan de balie van Limburg en onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be alsook aan de reglementen van hun balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balielimburg.be.

Lenaerts advocaten maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

Het optreden van onze advocaten is onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, zoals geregeld in de gedragscode of reglement van de balie Limburg. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en de toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website www.balielimburg.be.

Deze website gebruikt cookies om de surfervaring makkerlijker te maken. Lees meer